Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Pokud jste zákazníkem České umělecké agentury, odběratelem novinek nebo "jen" návštěvníkem stránek svěřujete nám své osobní údaje. Seznamte se s tím, jak je chráníme, s našimi zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

1)

Zásady zpracování osobních údajů

Jsme společnost Česká umělecká agentura, s.r.o., IČ 29068274, se sídlem Pila 27, 360 01 Karlovy Vary a jako správce osobních údajů podle čl. 4 bodu 7. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé také jako GDPR (dále jen „GDPR“), bychom Vás rádi informovali o tom, jak u nás probíhá zpracování Vašich osobních údajů a dále o Vašich právech souvisejících se zpracováním. Tyto zásady by Vám také měly objasnit, jak zajišťujeme důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů.

Chceme, abyste věděli, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou chráněny v nejvyšší možné míře. Berte, prosím, na vědomí, že tento dokument může být aktualizován.

2)

Co znamená zpracování osobních údajů?

Zpracováním se myslí v podstatě jakékoliv zacházení s osobními údaji, které provádíme. Jedná se zejména o shromažďování, ukládání na nosiče informací, úpravu, změnu, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, třídění, blokování či likvidací osobních údajů.

3)

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, registrace do katalogu, případně uzavření smlouvy o zajištění akcí.

V případě, že se u nás registrujete, zpracováváme e-mailovou adresu. Ve svém profilu poté můžete vyplnit Vaše jméno a příjmení, Váš popis, Vaše videa nebo doplnit profilový obrázek, ale to je dobrovolné.

Za účelem zprostředkování uměleckého vystoupení či zajištění akce dále zpracováváme např.

identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČ, DIČ),
kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní číslo),
adresní údaje (např. poštovní adresa),
fakturační údaje (např. číslo bankovního účtu),
údaje o míře a způsobu využívání služeb (např. historie objednaných služeb nebo vystoupení),
případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání pracovního vztahu. V případě, že s námi nechcete nadále spolupracovat, můžete naši spolupráci ukončit. Zašlete nám v tomto případě žádost na e-mailovou adresu info@ceskaumelecka.cz

4)

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí služeb, a to konkrétně k tomu, abychom Vám na základě poskytnutých údajů vyhledali a doporučili vhodné umělce/umělecká vystoupení či technické zajištění či akci na klíč. A aby námi zajišťované služby proběhly podle Vašich představ.

Dále se snažíme neustále zlepšovat kvalitu našich služeb a kvůli tomu provádíme analýzu a měření na našich webových stránkách, analyzujeme Vaše preference, zasíláme Vám obchodní sdělení, zodpovídáme vaše dotazy, se kterými se na nás obracíte apod.

5)

Bezpečnost Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje se snažíme chránit v nejvyšší možné míře. Pravidelně kontrolujeme kvalitu našeho zabezpečení a přijímáme taková opatření, abychom zabránili jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Proti známým typům vnějších útoků jsou data chráněna obvyklými prostředky.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Všechny údaje jsou zpracovávány na území ČR, případně v dalších státech v rámci EU. K předávání vašich údajů mimo členské státy EU nedochází. Údaje vložené uživateli nejsou duplikovány, kontrolovány či měněny.

6)

Soubory cookies na našich stránkách

Jako většina internetových stránek, i naše stránky používají cookies. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná.

V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním cookie souborů, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění cookies naleznete zde (proklik na http://www.allaboutcookies.org/), případně v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče. Zablokujete-li veškeré cookies, mohou některé funkce těchto stránek fungovat v omezeném rozsahu.

Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Existují také cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde (proklik https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs).

7)

Jaká máte práva?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@ceskaumelecka.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Toto právo můžete využít zdarma, a to až pro 3 dotazy ročně. Další dotazy budou zpoplatněny částkou 333 Kč za jeden dotaz.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo vznést námitku 
Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně. 

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník nebo pokud jste od nás získali vzdělávání zdarma, na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

V jiných případech (např. registraci pro odběr novinek) vám je posíláme jen na základě vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 6.1. 2019.