Technické a programové zajištění Vřídelní stage v rámci akce Vary Září – festival světla v Karlových Varech.

Realizace Vřídelní stage, nasvícení vřídelní kolonády a ojedinělý doprovodný program pro návštěvníky festivalu.