Za účasti ministra zemědělství, ministra pro místní rozvoj, hejtmana karlovarského kraje a primátora Karlových Varů byl slavnostně otevřen nový provoz společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. (JBKB).

Česká umělecká agentura zajistila kompeltní realizaci této prestižní akce.