Dne 30.října 2012 byl slavnostně otevřen nový pivovar Karla IV. a areál BECHERPLATZ v Karlových Varech.

Tým České umělecké agentury byl u toho. Zajistili technickou část programu – videozáznam s fotodokumentací, ozvučení a nasvícení slavnostního zahájení v pasáži Becherplatz. Co se programové části týče, tak večerem provedl zkušený moderátor Petr Čimpera a přítomné hosty také jistě potěšil kreslený dárek v podobě karikatury od Vladimíra Valenty.