Realizace tématického plesu města Kraslice na téma Televarieté v únoru 2019. Kompletní realizace programu i vytvoření návrhu scény.