Technické a programové zajištění Beauty day v OC Central Most. Zajištění módních přehlídek, doprovodného programu a vytvoření scény.